yobuproje@bozok.edu.tr 0(354) 242 10 17

BAŞVURU

Başvuru Tarihi: 05.12.2022-07.09.2023

Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 14.09.2023

Etkinlik Tarihi: 19.10.2023-20.10.2023


Hedef Kitle

 • Akademisyenler
 • Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler
 • AR-GE ve tasarım merkezleri
 • Yatırımcı/Girişimciler
 • Fikri olan tüm araştırmacılar

Katılım Esasları

 • Yozgat Bozok Üniversitesi 1. Çevre Proje Pazarı etkinliğine katılım ücretsizdir.
 • Akademisyenler, AR-GE ve tasarım merkezleri, yatırımcı/girişimciler, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, fikri olan tüm araştırmacılar ile ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler katılım sağlayabilir.
 • Yozgat Bozok Üniversitesi 1. Çevre Proje Pazarına başvuru yapacak tüm proje önerileri Türkçe olarak yapılacaktır.
 • Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
 • Projelerin sergilenmesi Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan AKDAĞ Kongre ve Kültür Merkezinde poster sunumu şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • Ön Değerlendirmeden geçen posterler 70 x 100 cm boyutlarında hazırlanacaktır, prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur. (Prototip ile katılacak projeler başvuru formunda prototiplerine ait ihtiyaçları (elektrik, fiziki alan vb.) bildirilecektir.
 • Katılımcıların ulaşım, konaklama vb. masrafları kendilerine aittir.
 • Yozgat Bozok Üniversitesi Proje Pazarı etkinlik ve etkinliklerinde daha önce ödül almış projeler proje pazarına katılamaz ve ödül alamaz.
 • Bir kişi, takım veya kurumun proje önerilerinde başvuru sınırı yoktur.
 • Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • Yozgat Bozok Üniversitesi 1. Çevre Proje Pazarı etkinliğinde yer alan, sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurt içi ve yurt dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
 • Projelerin patent, uygulama ve geliştirme hakları proje sahibine aittir.
 • Patentli başvurular için patent tanıtım alanı oluşturulacaktır bu alanda başvuracaklar detayları yobuproje@bozok.edu.tr adresine gönderebilirsiniz
 • Proje sahiplerinden en az birinin etkinlik tarihlerinde projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
 • Başvurular bu site üzerinden çevrimiçi olarak alınacaktır.
 • Yozgat Bozok Üniversitesi 1. Çevre Proje pazarı etkinliğinde birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri verilecektir. Akademisyenler, Tüm kamu kurum ve kuruluşları, Tüzel Gruplar, Şirketler, AR-GE Ofisleri, Araştırmacılar kategorisinde birinci 15000 TL, ikinci 10000 TL, üçüncü 5000 TL, mansiyon 3000 TL ödül alacaktır. Önlisans, Lisans ve Lisanüstü Öğrenci başvurularında birinci 10000 TL, ikinci 7500 TL, üçüncü 5000 TL, mansiyon 2000 TL ödül alacaktır. Öğrenci kategorisinde mansiyon ödülü 6 kişiye verilecektir.
 • Yozgat Bozok Üniversitesi 1. Çevre Proje pazarı etkinliğinde birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödüllerinin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların özel ödülleri de verilebilecektir.
 • Katılımcılara 1. Çevre Proje pazarı etkinliği sonunda katılım belgesi verilecektir.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından organize edilmekte olan "1. Çevre Proje Pazarı" etkinliğine projeleriyle katılmak isteyen adaylar, proje önerilerini aşağıda sıralanan bilgilendirmelere uygun şekilde hazırlayarak başvuru son tarihine kadar aşağıdaki linkteki formu doldurup gönderebilirler.

 

I. ÇEVRE PROJE PAZARI BAŞVURULARI

ÖN DEĞERLENDİRME PROJE BAŞVURU DOSYALARI

05.12.2022 tarihinden itibaren Yozgat Bozok Üniversitesi I. Çevre Proje Pazarı etkinliği kapsamında proje başvurusunda bulunacak olanlar Ek-1 Taahhütname ve Ek-2 Özet formunu Özet Başvurusu İçin Tıklayınız butonundan yüklemesi gereklidir.

EK-1 TAAHHÜTNAMEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

EK-2 ÖZET FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Özet başvurusu için TIKLAYINIZ!

 

ÖN DEĞERLENDİRME SONRASI PROJE BAŞVURU DOSYALARI

Ön Değerlendirme Proje Başvurusunu tamamlayanların ve Yozgat Bozok Üniversitesi 1. Çevre Proje Pazarı etkinliği için kabul alan projeler için Ek-3 veya Ek-4 Poster Şablonu formunu Poster Yüklemek İçin Tıklayınız butonundan en geç 25.09.2023 tarihine kadar yüklemesi gereklidir.

EK-3 AKADEMİSYEN POSTER ŞABLONUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

EK-4 ÖĞRENCİ POSTER ŞABLONUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Poster yüklemek için TIKLAYINIZ!

 

NOT: 25.09.2023 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle Proje başvurusu yapmak isteyen katılımcıların başvuru tarihlerine dikkat etmesi gerekmektedir.

 

BİLGİLENDİRME

Proje Özetinde;

 • Amacı,
 • Konunun kısa bir tanıtımı, neden bu konunun seçildiği ve özgün değeri,
 • Yaklaşım ve kullanılacak yöntemin ana hatları,
 • Ulaşılmak istenen hedefler ve beklenen çıktıların bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik ne tür katkılarda bulunabileceği ana hatlarıyla belirtilmelidir.
 • Kriterler: Özgün Değer, Yenilikçilik, Ticarileşme potansiyeli, Pazar potansiyeli, Yaygın etkisi, Sosyal çevre niteliği, Çevresel fayda potansiyeli ve Proje Takımı niteliğinin belirtilmesi önem arz etmektedir.

Temel Kavramlar:

Projenin Amacı ve Hedefleri: Projenin amacı ve hedefleri ayrı ayrı kısa ve net cümlelerle ortaya konulmalıdır. Amaç ve hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Özgün Değer: Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem(ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik / kavramsal / kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır?

Yöntem: Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili olduğu alan ile ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?

Yaygın Etki: Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden patent / tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve / veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılımına ilişkin sunulan plan/planlama ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir?

 

DESTEK

-Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen *I. Çevre Proje Pazarı **etkinliği, *TÜBİTAK’ın “1503 – Ar-Ge Proje Pazarları Destekleme Programı” kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur. Bu kapsamda proje sahiplerinin posterleri Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından basılacaktır.

-Proje ekibinden bir (1) kişinin ulaşım (bilet ibraz etmek şartıyla) ve/veya konaklama (ulaşım ve konaklama dâhil en fazla 400 TL’ye kadar) giderleri bütçe imkânları ölçüsünde desteklenecektir.