yobuproje@bozok.edu.tr 0(354) 242 10 17

ENDÜSTRİYEL KENEVİR

* Yozgat Bozok Üniversitesi I. Çevre Proje Pazarı Etkinliği Endüstriyel Kenevir

ÜNİVERSİTEMİZ 23.01.2020 TARİHİNDE "ENDÜSTRİYEL KENEVİR" ALANINDA BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI İHTİSASLAŞAN ÜNİVERSİTE SEÇİLDİ

Kenevir (Cannabis sativa L.) çok yıllık otsu bir bitkidir. Dış ortama dayanıklı olmasından dolayı çoğu iklim koşullarında yetişmektedir. Kenevir dünyanın en eski kültür bitkilerinden olup günümüzde çok farklı alanlarda kullanılan önemli endüstri bitkisidir. Kenevir bitkisi, harika çevresel faydalara sahip, insanların ve gezegenin sağlığını ve esenliğini iyileştirecek özelliklere sahip bir bitkidir.

KENEVİR ATMOSFERDEKİ KARBONDİOKSİTİ AZALTIR

Karbon dioksit (CO2) dünya atmosferinin küçük bir bileşeni olsa da küresel ısınmayla bağlantılı en önemli sera gazlarından biridir. Kenevir bitkisinin hektar başına bir orman veya herhangi bir ticari mahsulden çok daha fazla karbon dioksit gazi emdiği bilinmektedir. Küresel ısınma savaşçısı bu yeşil bitki, az miktarda miktarda sulama gerektiren ve gübre içermeyen, besin yönünden fakir çok çeşitli topraklarda hızla büyüme özelliğine sahiptir.

KENEVİR YENİLENEBİLİR BİR BİYOYAKITTIR

Dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmak, zamanımızın en büyük zorluklarından biridir. Kenevir, yenilenebilir biyoyakıt veya biyodizel yaratmak için sahip olduğumuz sürdürülebilir bir kaynaktır. Kenevir biyodizeli yüksek dönüşüm verimliliği gösterir, kenevir yağının %97'sinin biyodizele dönüştürülebilir. Ayrıca elde edilen biyodizel, şu anda mevcut olan herhangi bir biyodizelden daha düşük sıcaklıklarda kullanılabilir ve çok daha çevre dostudur.

 

KENEVİR KAĞIT VE KUMAŞ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SEÇENEKTİR

Kağıt
Kenevir, ağaçlardan daha hızlı büyür ve olgunlaşması yaklaşık dört ay sürer. Bir dönüm kenevirin 20 yıllık bir döngüde 4-10 dönüm ağaç kadar kağıt üretebileceği tahmin edilmektedir. Her yıl kağıt ürünleri eldesi için yaklaşık 68 milyon ağacın kesilmektedir. Kağıt üretimi için keneviri kullanmak ormansızlaşmayı azaltır. Ayrıca Kenevir kağıdı, odun hamuru kağıdı için yalnızca üç kez geri dönüştürülebilirken, sekiz kata kadar geri dönüştürülebilir.

Kumaş
Kenevir yaklaşık 10.000 yıldır kumaş olarak kullanılmaktadır. Kenevir kumaşı %100 biyolojik olarak parçalanabilir. Giyim endüstrisi, karbon emisyonlarımızın yaklaşık %10'unu oluşturur, su kaynaklarını tüketir, toprağı ve suyu kirleten pek çok atığa sebep olur. Kenevir, pamuk için gereken suyun üçte birinden daha azını kullanır ve %220 daha fazla lif üretir.

Kenevir yönetmeliğine göre,
Kenevir üretimine izin verilen 19 ilden biri de Yozgat’tır. Bu ihtisaslaşma projesi ile Üniversitemizde kurulan AR-GE merkezinde elektronik teknolojisi, selüloz, tekstil, gıda, ilaç, inşaat, kompozit malzeme, kozmetik ürün, biyomalzeme ve biyoenerji ile çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar Yozgat’ı kenevire dayalı sanayinin merkezi konumuna getirecektir. Bu proje ile, Ülkemizde kenevir üretiminin arttırılması, yeni kenevir çeşitlerinin ıslahı ve kenevirden elde edilebilecek pek çok malzemenin geliştirilmesine katkı verilecektir.
Üniversitemizde elde edilecek AR-GE sonuçlarının sahaya aktarılması, bu sonuçların ekonomik değere dönüştürülmesine, bölgesel kalkınmaya, toplumsal fayda ve bireylerin gelir kaynaklarını arttırılmasına ve böylece göçün azaltılması en büyük hedeflerimizdir.

ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDE YAPILANLAR