yobuproje@bozok.edu.tr 0(354) 242 10 17

ETKİNLİK ANA TEMALARI

* Yozgat Bozok Üniversitesi I. Çevre Proje Pazarı Etkinliği Ana Temaları

1. Sıfır Atık

2. Endüstriyel Kenevir

3. Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetim Sistemleri

4. Atıkların Değerlendirilmesi ve Geri Dönüşümü

5. Atıklardan Enerji Üretimi ve Kullanımı

6. Su Tasarrufu

7. Enerji Kaynakları ve Teknolojileri

8. Etkin Doğal Kaynak Kullanımı

9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri

10. Hidrojen Enerjisi ve Pil Teknolojileri

11. Enerji Depolama Teknolojileri ve Enerji Verimliliği

12. Akıllı Lojistik ve Akıllı Binalar

13. Sürdürülebilir Mimari ve Tasarım Teknolojileri

14. Elektrikli Hibrit Araç Teknolojileri

15. Yüksek Performanslı Malzeme ve Teknolojileri

16. Batarya Teknolojileri

17. Yenilikçi Kompozit Malzemeler

18. Biyomalzeme ve Uygulama Alanları

19. İleri Fonksiyonel ve Enerjetik Malzemeler

20. Yeşil Kimya

21. Çevre Koruma

22. Hava/Su/Toprak Kirliliği Kontrolü

23. Atık Su Yönetimi

24. Akıllı Enerji

25. Akıllı ve Sürdürülebilir Çevre

26. Akıllı ve Sürdürülebilir Yaşam

27. Sürdürülebilir ve Ekolojik Uygulamalar

Yukarıda önerilen temalar dışında Çevre ve Enerji Teknolojileri kapsamına giren konularda hazırlanacak projeler de değerlendirmeye alınacaktır.